AGRITECHNICA 2017

AGRITECH

"Раломекс" АД на международно изложение в Хановер

Фирма "Раломекс" АД за първи път в своята история ще участва в международното изложение №1 в света AGRITECHNICA в Хановер, Германия в периода 12-18 ноември 2017 г.

Щанда на фирмата е разположен в палата 12, щанд В66.


На щанда посетителите ще могат да видят две машини от производствената листа на фирмата:

  • Комбинирана почвообработваща машина КПМ-20
  • Обръщателен плуг ПРО.4.30-40

Комбинирана почвообработваща машина КПМ-20, представлява УСТРОЙСТВО ЗА РАЗДРОБЯВАНЕ НА ИЗОРАНАТА ПОЧВА КОМБИНИРАНО С ПЛУГ.


КОМБИНИРАН ПЛУГ КПМ-20 с УСТРОЙСТВО ЗА РАЗДРОБЯВАНЕ НА ИЗОРАНАТА ПОЧВА


Тази машина е най-новата разработка на инженерният екип на "Раломекс" АД и представлява не само иновативна машина , но и иновативна технология за предсеитбена подготовка на почвата.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Машината служи за предсеитбена подготовка на почвата като съчетава в едно комбинирано устройство: плуг за изораване на почвата и буцораздробител, работещ на активен принцип, който оптимално раздробява изораната почва с минимално разпрашаване и същевременно я уплътнява, като комбинираното устройство от буцораздробител и плуг притежава висока ефективност при всякакви почвено-климатични условия.

КОМБИНИРАНИЯТ ПЛУГ КПМ-20 с УСТРОЙСТВО ЗА РАЗДРОБЯВАНЕ НА ИЗОРАНАТА ПОЧВА представлява машина при която изораната почва в момента на оранта, излизащата от плужното тяло на плуга се раздробява чрез удари с тъпата цилиндрична част на действащи на принципа на чукове тела с цилиндрична форма, поставени на барабани, съосно върху общ вал, задвижван от силоотводния вал на трактора.

Предимство на машината е нейната ефективна работа при всякакви почвени условия. При влажна почва тя не се задръства, тъй като центробежната сила, създадена при работа, изхвърля почвата. При голяма скорост на деформация влажната почва намалява пластичността си и се чупи по аналогичен начин, както сухата почва. Малката маса и голямата скорост на въртящите се цилиндрични тела на устройството чупят по-добре сухата почва, отколкото по-бавно действащите върху почвата тежки пасивни приспособления за раздробяване на буци, които при това работят добре само при оптимална влажност на изораваната почва, но не и при суха почва.

Друго предимство на машината е постиганото от нея едновременно добро раздробяване на почвата и нейното уплътняване вследствие на центробежните сили, така че тя пада зад работещото комбинирано устройство на плътен рохкав слой, но не се разпрашава.

КПМ

Втората машина , която посетителите ще видят на щанда е най-продаваният плуг от "Раломекс" АД - четири корпусен обръщателен плуг с хидравлично безстепенно регулиране на работната ширина.

четири корпусен обръщателен плуг

Всички посетители ще могат да получат информация за фирмата и произвежданите над 200 модела машини-плугове, култиватори, дискови брани, хидравлични валяци, пръскачки и специализирани машини.

"Раломекс" АД е единствената фирма в България, която сама разработва продуктите си, спазвайки най-добри практики за проектиране, изпитване, произвадство и пускане на дадена машина на пазара. Всички произвеждани машини са съобразени с агротехническите, климатичните условия и изисквания на клиентите.

Преди продажба на всяка машина, всички клиенти получават пълна техническа информация, както и лична консултация от специалистите на фирмата.

Машините са с две годишна гаранция и осигурен сервиз с време за реакция да 24 часа.

При производството на машините фирмата използва високо технологично оборудване с Цифрово програмно управление/CNC/ на възраст под 7 години.Това гарантира високо качество и надеждност на произвежданите продукти.


На щанда на фирмата в Хановер на AGRITECHNICA, който се намира в палата 12 щанд В66, Вие ще бъдете посрещнати от висококвалифициран екип говорещ следните езици: Български, Руски, Турски, Английски и Немски.

Всички клиенти могат да направят предварителна уговорка за среща по време на изложението на e-mail: ruzunov@ralomex.com , ralomex@mail.bg или по телефон: +359885597676.

Горещи телефони

Винаги на линия:

* Може да се свържете по всяко време