За Нас

Pages

Структура

„Раломекс” АД е търговско акционерно дружество регистрирано на смисъла на Търговския закон и се управлява от Съвет на директорите избран от Събрание на Акционерите. Дружеството се представлява от изпълнителен директор избран от членовете но Съвета на директорите. Екипа на „Раломекс” АД е от високо квaлифицирани специалисти в съответната област.В дружеството работят 16 инженери; 5 икономисти и 60-65 специалисти със средно-специално образование. Търговската дейност на „Раломекс” АД се извършва от отдел „Търговия, маркетинг и реклама”.

Нашият екип

инж. Юнал Татар Търговски директор

инж. Юнал Татар

Търговски отдел

  • tatar@ralomex.com
  • +359 8442 21 26

Айлин Узунова Ръководител "Маркетинг продажби"

Айлин Узунова

Търговски отдел

  • auzunova@ralomex.com
  • +359 887 229 602

Айше Зюхтиева МЕНИДЖЪР ПРОДАЖБИ

Айше Зюхтиева

Търговски отдел

  • ralomex@ralomex.com

инж. Мустафа Расимов Ръководител "Рекламации"

инж. Мустафа Расимов

Отдел Рекламации

  • musi@ralomex.com
  • +359 885 59 78 78

Водещ производител на машини за първична и вторична обработка на почвата - плугове, култиватори и дискови брани..

Copyrights © 2014 & All Rights Reserved by Ralomex
Горещи телефони

Винаги на линия:

* Може да се свържете по всяко време