Иновации

Автоматизация

Автоматизация

В „Раломекс” АД са инсталирани и работят две високо автоматизирани заваръчни роботизирани системи на PANASONIC, които осигуряват изключително качество на заваряваните изделия.Системите са от най-висок клас в процеса на роботизирано заваряване, като гарант за тяхното качество и висока технология е Panasonic. Системата се състои от робот Panasonic Tawers TA-1900 WG3, вграден импулсен токоизточник, контролер WG3, ротатори Pana Dice 500 и Pana Dice 1000.

Дизайн

В „Раломекс” АД за изготвяне на триизмерни модели и чертежи на произвежданите машини се използва високопроизводителен и надежден софтуер на SolidWorks.

Изготвяне на триизмерни модели и чертежи на металорежещи и др. машини, различни конструкции и елементи от различни сфери. Актуализиране на технически архив, векторизиране и рендер. Проектиране и конструктивно разработване на машините. Технологично разработване на леярски отливки от всякакъв тип. Използвани програми Solid Works, Catia, Auto Cad, Corel Draw и др. Cad и визуални системи.

Дизайн
Качество

Качество

В „Раломекс” АД от 2005 г. е внедрена и сертифицирана Система за управление на качеството ISO 9001:2008.

Контрола на качеството се извършва на всички етапи на производство, като започва от входящ контрол и завършва с краен контрол на изделията преди експедиция. По време на контрола се използват високо прецизни и сертифицирани средства за наблюдение и контрол.

Технология

Раломекс АД е машиностроително предприятие, в което производството е организирано в следните технологични процеси:

  • Нулева обработка на металите
  • Разкрой на материала до получаване на заготовки
  • Пресоване на детайли-топло и горещо
  • Заваряване на възли
  • Термична обработка
  • Металолеене
  • Механична (студена) обработка на детайли
  • Нанасяне на антикорозионно покритие
  • Монтаж на изделията
Технология
Oбслужване

Oбслужване

Обслужването на клиентите е „ключов” елемент в дейността на „Раломекс” АД. Преди извършване на продажба се извършва цялостен анализ на желанието на клиента и професионално консултиране относно произвежданите машини. „Раломекс” АД предлага гаранционно и извън гаранционно обслужване на произведените машини.

  • Гаранционният срок на машините е 24 месеца.
Copyrights © 2014 & All Rights Reserved by Ralomex
Горещи телефони

Винаги на линия:

* Може да се свържете по всяко време