Добре Дошли в нашия сайт!

„Раломекс” АД е машиностроително предприятие, което е наследник на Машиностроителният завод в гр.Завет създаден през 1976 г.Днес компанията е с 100% частен капитал и произвежда машини за основна обработка на почвата. През годините фирмата е произвела (до 2013 г.) общо 27 281 броя плугове различни видове, 2 229 броя култиватори, 1 569 броя дискови брани и 117 87 броя тракторни валяци.

НАШАТА МИСИЯ: Устойчиво развитие и производство базирано на иновации и добри производствени практики с цел повишаване на конкурентоспособността и удовлетвореността на клиентите.

НАШАТА ВИЗИЯ: МАШИНИ ЗА МОДЕРНО ЗЕМЕДЕЛИЕ.

Плуг
Сеидба
Сеидба 2

КАМПАНИЯ "BUY BACK"

Промоция
Върнете вашата стара машина от "Раломекс" АД и закупете нова на ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ЦЕНА! За условията на кампанията на тел: +359 889 38 55 23

Автоматизация

Целта на автоматизацията е повишаване на производителността на труда, подобряване на качеството на продукцията.

Качество

Качеството се определя от степента, до която продуктът или услугата служат успешно на целите на потребителя в процеса на използването им, а не само в процеса на продажбата.

Технология

Съвременните технологии се основават на постиженията на научно-техническия прогрес и са насочени към производството на продукт.

Дизайн

Широкопрофилна подготовка за прилагане на съвременни софтуерни и хардуерни технологии в различни области на производството.

Oбслужване

Предлаганото оборудване е с високи експлоатационни качества, 24 месечен гаранционен срок, фирмата разполага с добре подготвени специалисти за срочно гаранционно и сервизно обслужване на цялата производствена гама.

Произведени Машини

Плугове
Валяци
Култиватори
Дискови брани
Други
Горещи телефони

Винаги на линия:

* Може да се свържете по всяко време